• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed  ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.สอง จังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 18:05 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2559  พบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 4,800 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร

2.jpg