• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทีม GISTDA ถึงพื้นที่แล้ว และเริ่มวางแผนงานร่วมกับทีมค้นหาเฉพาะกิจ