• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เรามาทำความรู้จักกับจุด "Hotspot" และ "การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง"ที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหนและสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

เรามาทำความรู้จักกับจุด "Hotspot" และ "การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง"ที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหนและสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

เรามาทำความรู้จักกับจุด " Hotspot " และ " การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง " ที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ว่ามีพื้นที่ไหน และสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

 

Hotspot

hot_spot-01_0.jpg

 

 

 

การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน

hot_spot-02_0.jpg

ติดตามข้อมูลช่วงฤดูไฟป่าได้ที่  >>>  http://fire.gistda.or.th

Tags: