• ภาษาไทย
  • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง หัวหน้างาน(สัญญา) สังกัด ฝ่ายกฎหมายและสัญญา จำนวน 1 อัตรา
  1. หัวหน้างาน(สัญญา)
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  1. วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
    จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  1. นักบริการวิชาการ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร