• ภาษาไทย
  • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  1. นักยุทธศาสตร์
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก