• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศ ผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและระบบภาคพื้นดิน จำนวน 7 อัตรา
 1. EGSE/AIT/Launch (Mechanics)
  จำนวน 1 อัตรา
 2. EGSE/AIT/Launch (Electronic)
  จำนวน 1 อัตรา
 3. Simulator Software
  จำนวน 1 อัตรา
 4. Simulator Operator
  จำนวน 1 อัตรา
 5. Satellite Control/Data Reception Engineer for THEOS-2 SmallSAT
  จำนวน 1 อัตรา
 6. Flight Dynamics and Mission Planning System for THEOS-2 SmallSAT
  จำนวน 1 อัตรา
 7. Image products/Calibration & Validation for THEOS-2 SmallSAT
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก