• ภาษาไทย
  • English

AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy

GISTDA ร่วมมือ AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy หนุนอนาคตอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทยภายใต้งาน Startup Thailand 2018

18 พฤษภาคม 2018 ศูนย์การประชุมเแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมมือ AIRBUS และ NIA จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Sky Economy ภายใต้งาน Startup Thailand 2018 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก AIRBUS และ GISTDA อาทิเช่น Mr.

Subscribe to RSS - AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy