• ภาษาไทย
  • English

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม   2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ" ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

Download File