• ภาษาไทย
  • English

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ" ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พันเอก ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

Download File