• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 30 มิย. - 10 กค. 58 เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 30 มิย. - 10 กค. 58 เวลา 09.00 - 16.30 น.)

สอบราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/07/2015

ประเภทของประกาศ