• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

คำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

คำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

File

AttachmentSize
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 256211.87 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25618.81 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25608.46 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2559563.29 KB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2558614.17 KB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25571.18 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25567.79 MB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2556125.98 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 255728.46 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 255826.13 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2559724.92 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25602.69 MB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2561319.4 KB
Tags: