• ภาษาไทย
  • English

พิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อย บริษัท Lockheed Martin ณ SKP

พิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อย บริษัท Lockheed Martin ณ SKP

     ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อยของบริษัท Lockheed Martin จำกัด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ถึงความร่วมมือกันในอนาคตด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ สทอภ.

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Tags: