• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง