• ภาษาไทย
 • English

จากใยกัญชง...สู่อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน

จากใยกัญชง...สู่อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน

guncha-01.jpg

   หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของกัญชงกันมาบ้างแล้วในก่อนหน้านี้ในเรื่องของคุณประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย ทั้งในเรื่องของการสกัดเป็นยา อาหารเสริม น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือน้ำมันหอมระเหยไปจนถึงการใช้ถูนวดบรรเทาอาการต่างๆมากมาย ก่อนหน้านั้นสักประมาณ 4-5 ปีเป็นต้นไป ใครเพาะปลูกพืชชนิดนี้หรือมีไว้ครอบครองก็จะมีความผิด มีโทษต่างๆมากมาย จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2560 พืชชนิดนี้ได้รับการอนุมัติจาก ครม.ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ในพื้นที่ที่กำหนด โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด 15 อำเภอ ได้แก่

 •  จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง  แม่ริม สะเมิง และแม่แจ่ม
 •  จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง  อ.เวียงป่าเป้า และอ.แม่สาย
 •  จังหวัดน่าน 3 อำเภอได้แก่ อ.นาหมื่น  อ.สันติสุข และ อ.สองแคว
 •  จังหวัดตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ
 •  จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า  อ.เขาค้อ และอ.เมือง
 •  จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ อ.เมือง

จากกฎกระทรวงในด้านการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นมา จนก่อเกิดเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าต่างๆมากมาย

guncha-02.jpg

   ข้อดีของกัญชงมีมากมายมายเลยทีเดียว อาทิ เปลือก สามารถนำมาแปรรูปเป็นเส้นใย ทอเสื้อผ้ามีคุณสมบัติเด่นด้านต้านแบคทีเรีย หรือผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่มีความบริสุทธิ์และมีความเด่นด้านความแข็งแรงกว่าเหล็กและทนความร้อนได้สูง หากนำมาบดละเอียดในรูปผงผลิตเป็นคอนกรีตมีความแข็งแรงและทนไฟ ทนความร้อนได้ดี ในส่วนของใบมีปริมานสาร CBD/THC ต่ำเหมาะแก่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา ที่ให้รสชาตดีสรรพคุณเกินตัว ทั้งช่วยผ่อนคลาย ช่วยนอนหลับ แก้ปวด บำรุงเลือด นอกจากนี้พบว่าส่วนช่อดอกและเมล็ดที่มีปริมาณสาร CBD/THC สูงสุดขึ้นกับชนิดพันธ์ โดยทั่วไปสาร CBD จะสูงกว่าสาร THC เหมาะแก่การสกัดน้ำมัน เพื่อทำยาและอาหารเสริม หรืออาหารประเภทยา Nutraceutical ดังประกาศในราขกิจจา เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมอวกาศและการบินก็ไม่สามารถมองข้ามพืชเศรฐกิจตัวนี้ไปได้ตามข่าวที่ปรากฏในเรื่องการผลิตเครื่องบินเล็กจากใยกัญชง โดยชาวแคนาดา นั่นเองครับ ที่มา usatoday.com  ทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงไปอย่างแพร่หลายกับคุณสมบัติที่โดดเด่นจากใยกัญชงและหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศก็กำลังจับตาพร้อมดำเนินการวิจัยกันอย่างจริงจัง

guncha-03.jpg

   นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการผลิตและทดสอบเส้นใยไฟเบอร์ที่ทำจากใยกัญชงเทียบกับใยไฟเบอร์กลาสอีกด้วย ซึ่งผลการทดสอบนั้นออกมาว่าเส้นใยกัญชงมีความแข็งแรงกว่าใยไฟเบอร์กลาส 25-30% เทียบต่อน้ำหนัก ทำให้ลดการใช้พลังงานได้ และที่สำคัญมีคุณสมบัติดูดกลืนเสียงได้ดีด้วย ส่วนในด้านผลการทดสอบ  tensile strength มีความแข็งแรงกว่าหลายเปอร์เซ็นต์ที่เห็นชัดเจนคือ  bending strength มากกว่าไฟเบอร์กลาสถึง 30-35% ทีเดียว  และยังมีความแข็งแรงกว่าเหล็กหลายเท่า  ดังนั้นในอนาคตการใช้ประโยชน์จากใยกัญชงในรูปแบบของวัสดุคอมโพสิท FRP (Fiber Reinforced Polymer) เราจะเริ่มที่ชิ้นส่วนภายในอากาศยานก่อนหรือใช้ผลิตโครงสร้างทั้งหมดของโดรน ทั้งโดรนเชิงพาณิชน์และทางทหาร หรือโครงสร้างอากาศยานทางทหารที่เป็นเทคโนโลยีล่องหนจากคุณสมบัติดูดซับคลื่นเสียงที่ดี (ต้องมีการผลิตทดสอบในหลายๆความถี่ เช่น VHF,UHF, L-Band, S-band, X-band) หรือใช้ลดการแพร่การะจายรังสีจากเครื่องยนต์ของยานยนต์ทางทหารต่างๆ เพื่อลดการตรวจจับด้วยกล้องรังสีความร้อน เป็นต้น ซึ่งหากสามารถทำได้จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการปลูก แปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกิดการขยายตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

guncha-04.jpg

   ปัจจุบัน..หน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่าง GISTDA ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของใยจากกัญชงเช่นกัน โดยได้ริเริ่มจากการนำใยกัญชงมาทดสอบหาคุณสมบัติทั้งด้านความแข็งแรง ทนทาน ด้านความถี่ ด้านอุณภูมิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างของอากาศยานไร้คนขับ หรือชิ้นส่วนภายในเครื่องบินซึ่ง GISTDA มีพาร์ทเนอร์ด้านนี้อยู่แล้ว หรือหากมีคุณสมบัติที่เข้ากันได้กับการใช้งานบนอวกาศ ก็เป็นไปได้ที่จะนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในดาวเทียมดวงต่อๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดย GISTDA เองและฝีมือคนไทย ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบจะเริ่มอย่างไร ทดสอบที่ไหน แอดมินพอจะสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ครับ

 •  เริ่มจาก...จัดตรียมข้อมูลมาตรฐานการทดสอบด้านคอมโพสิท โดยในเบื้องต้นจะทดสอบ Tensile Strength เป็นอันดับแรก โดยห้องแลป GALAXI ซึ่งได้รับการรับรอง AS9100 ISO17025 และ NADCAP ของ GISTDA
 •  เตรียมวัสดุ ผ้าใยกัญชง (ใยธรรมชาติ)
 •  ขึ้นรูปเป็นแผ่นความหนาตามมาตรฐานทดสอบ
 •  ตัดและเตรียมชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบ
 •  ทดสอบ Tensile Strength
 •  สรุปผล เปรียบเทียบคุณสมบัติความแข็งแรง Tensile Strength ของใยกัญชงกับ Fiber glass/Carbon Fiber จากฐานข้อมูล

   จัดหาและทดลองใช้เส้นใยไฟเบอร์กัญชง (ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทที่ผลิตเส้นใยไฟเบอร์จากใยกัญชงคือ บริษัทก้องเกียรติเทกซ์ไทล์ จำกัด) ที่บริสุทธิ์กว่าใยกัญชงที่ใช้ทอผ้าทั่วไป ทั้งนี้จากสรุปผลการทดสอบ หากมีข้อได้เปรียบจริงดังข้อมูลอ้างอิง จะต้องสร้างกลไกในการกระตุ้น การผลิต การใช้วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศและการบินให้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรฐกิจใหม่ของประเทศต่อไปครับ เรื่องราวจากใยกัญชงมีความน่าสนใจมาก อนาคตอาจจะค้นพบคุณประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นได้ เทคโนโลยีเมื่อผสานกับงานวิจัยและองค์ความรู้มักจะก่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศมากมาย แอดมินเอาใจช่วยนักวิจัยทุกท่านนะครับ

guncha-05.jpg

** คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเล่น VDO ทดสอบความแข็งแรงของใยกัญชงที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูป

guncha-06.jpg

 

 

อ้างอิง

(1)      FlexForm Technologies : Natural Fiber Composites a substitute for glass fiber?: http://www.naturalfibersforautomotive.com/?p=20 [received 09.03.2020].
(2)      Shah N., Fehrenbach J., Ulven C.A., 2019: Hybridization of Hemp Fiber and Recycled-Carbon Fiber in Polypropylene Composites. Sustainability, 11.
(3)      Nestle E., 2019: Plane made of hemp – sensation, revolution, hallucination? WingMag Aviation Magazine: https://wingmag.com/en/plane-made-of-hemp-sensation-revolution-hallucina... [received 09.03.2020].

ขอบคุณข้อมูลจาก
นาย ศรัณย์ นันทะชมภู GALAXI LAB ENGINEER
นาย สำราญ พิสัยเลิศ วิศวกร GALAXI LAB ENGINEER
นาย จิโรจน์ ทองตา วิศวกร GALAXI LAB ENGINEER
ดร.ชยพล อินอาน นักวิจัยชำนาญการ ที่ปรึกษาการทดสอบ
ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล GALAXI LAB MANAGER