• ภาษาไทย
  • English

สัมมนา Space Economy and GISTDA's International Cooperation Strategy

สัมมนา Space Economy and GISTDA's International Cooperation Strategy

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
GISTDA จัดสัมมนา Space Economy and GISTDA's International Cooperation Strategy โดยมีกรรมการ สทอภ. ผู้บริหาร สทอภ. และเจ้าหน้าที่ร่วมงานดังกล่าว ณ ราชพฤกษ์คลับ โดยสาระสำคัญอยู่ที่แนวโน้มเศรษฐกิจอวกาศโลก และโอกาสของประเทศไทยที่จะไขว่คว้าท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น...