• ภาษาไทย
  • English

ศรชล. เข้าหารือ GISTDA ถึงแนวทางการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศรชล. เข้าหารือ GISTDA ถึงแนวทางการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำโดย พลเรือโท อำนวย ทองรอด ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล. พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายและร่วมหารือแนวทางการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะด้วย