• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างวิจัยทดสอบการจัดทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ ด้วยเทคโนโลบี Ground Base LiDAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63127039788 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างวิจัยทดสอบการจัดทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ ด้วยเทคโนโลบี Ground Base LiDAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63127039788 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
05/01/2021

ประเภทของประกาศ