• ภาษาไทย
  • English

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมดูงาน GISTDA สำนักงานใหญ่

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมดูงาน GISTDA สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอก บงการ  กาญจน์มาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และ พันเอก ชยันต์ เหนียนเฉลย รองผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้เข้าฝึกอบรมด้านการสื่อสารเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รุ่น เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิด  จากนั้นคณะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพิ่มค่า  ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ GISTDA Portal และ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจ  ทำให้ได้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป