• ภาษาไทย
  • English

GISTDA จัดฝึกอบรม "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญกรรมในพื้นที่ สน.วังทองหลาง"

GISTDA จัดฝึกอบรม "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญกรรมในพื้นที่ สน.วังทองหลาง"

Gistda จัดฝึกอบรม "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญกรรมในพื้นที่ สน.วังทองหลาง" ณ สน.วังทองหลางวันนี้ (23พ.ย.63) ผกก.สน.วังทองหลาง  กรุณาอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และมอบหมายนายตำรวจฯที่เกี่ยวข้องประมาณ 15 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรมและทดลองการใช้งานระบบฯ ระยะหวังผลการนำไปใช้งาน 3 เดือน ธ.ค.63-ก.พ.64