• ภาษาไทย
  • English

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Sensor For All

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Sensor For All

วันนี้ GISTDA โดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “sensor for all” เพื่อการแก้ไขฝุ่นละออง PM2.5 ของประเทศไทย ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โดยมี ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าร่วมเวทีเสวนาในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต