• ภาษาไทย
  • English

ธนาคารธนชาติ เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA สำนักงานใหญ่

ธนาคารธนชาติ เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารธนาคารธนชาติ  นำโดย นายศักดิ์ชัย ลิมป์ธีระกุล Head of Retail Risk Mangement เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ  GISTDA ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สำนักงานใหญ่  โดยมี นางกานดาศรี  ลิมปาคม ปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการ GISTDA และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม มาประยุกต์ใช้กับลูกค้ากลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร