• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

งานสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี

งานสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี

3 พฤศจิกายน 2557 วันคล้ายวันสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 "นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม"