• ภาษาไทย
  • English

คณะสื่อมวลชน และ ผู้บริหารจาก สสปน. เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

คณะสื่อมวลชน และ ผู้บริหารจาก สสปน. เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

25 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  นำคณะโดยนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงานภารกิจของ GISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม กล่าวต้อนรับ และ ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  บรรยายสรุป เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ New Space Economy รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้างอุตสาหกรรมอวกาศ ของประเทศในอนาคต

จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทาง GISTDA อาทิ ห้องปฎิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ   GALAXI LAB  , ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฎิบัติการด้านการบินและอวกาศ หรือ ศูนย์วิจัย SOAR  , ห้องปฏิบัติการ งานวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ  : AstroLab  , ห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก และห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ Microgravity Experiment Laboratory (Micro-X) โดยสื่อมวลชนและคณะฯ ร่วมดูงานให้ความสนใจนวัตกรรมต่างๆ ของทาง GISTDA เป็นอย่างยิ่ง