• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

International Space Conference and Exhibition การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"

International Space Conference and Exhibition การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"

International Space Conference and Exhibition
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"
(International Space Conference and Exhibition: Ushering the new era for Indian space sector)

โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry - CII) ร่วมกับ องค์การวิจัยอวกาศแห่งชาติอินเดีย (Indian Space Research Organisation - ISRO) และ บริษัท Antrix Corporation

พบกับนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 10 ต.ค. 2563 และการประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. 2563

การประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอวกาศต่างๆ ของอินเดีย อาทิ การปฏิรูปกิจการอวกาศและโอกาสของอินเดีย การเสริมสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมอวกาศของอินเดียที่มีผลกระทบกับ Startups รวมถึง Human Space flight เป็นต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=isce หรือทาง e-mail ที่ rachna.jindal@cii.in / sangeeta.karki@cii.in

20200910_international_space_conference_and_exhibition_-_india.jpg

วันที่ของประกาศ: 
Friday, 11 September 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: 
Tags: