• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

“นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7” เข้าเยี่ยมชมดูงาน GISTDA

“นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7” เข้าเยี่ยมชมดูงาน GISTDA

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารที่เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7” เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ  GISTDA อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องรับสัญญานดาวเทียม อาคารรับสัญญาณดาวเทียม    ห้องปฏิบัติการ Astrolab “แอสโตรแล็ป ซึ่งในอนาคตจะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจร  ห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก ขนาดตั้งแต่ 3U-12U หรือน้ำหนักตั้งแต่ 3กิโลกรัม ถึง 120 กิโลกรัม และ ห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ Microgravity Experiment Laboratory (Micro-X) ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก