• ภาษาไทย
  • English

สถานการณ์น้ำปี 63

สถานการณ์น้ำปี 63

banner_water3_update_26aug_artboard_4.jpgbanner_water3_update_26aug_artboard_5.jpg

banner_water3_update_24aug-06.png

GISTDA ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
รวมทั้ง ยังคงต้องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ติดตาม สำรวจ และตรวจสอบในพื้นที่จริง
เพื่อหาทางบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาต่อไป ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
จากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

----------------------------------------

GISTDA เผยภาพน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้

จากข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 06.13 น. ตรวจพบน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี   และยะลา รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 18,000 ไร่ โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 12,010 ไร่ รองลงมาที่จังหวัดปัตตานี 4,804 ไร่ และจังหวัดยะลา 1,768 ไร่ตามลำดับ พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลุ่มการเกษตร สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
.
อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานโดยเฉพาะการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป
.
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #mhesi #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #นราธิวาส #ปัตตานี #ยะลา

cm1_20201223_03_hv.jpg

----------------------------------------

ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบน้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 06.08 น. พบน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา  และนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 20,000 ไร่ โดยจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง13,746 ไร่ รองลงมาที่จังหวัดสงขลา 13,396 ไร่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2,003 ไร่ตามลำดับ

20122020.png

----------------------------------------

ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบน้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 06.08 น. พบน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 50,000 ไร่ โดยจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 27,646 ไร่ รองลงมาที่จังหวัดนราธิวาส 20,697 ไร่ และจังหวัดยะลา 5,642 ไร่ตามลำดับ

19122020.png

----------------------------------------

ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 18.35 น. พบน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสงขา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 80,000 ไร่ โดยจังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 26,739 ไร่ รองลงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 25,939 ไร่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18,339 ไร่ตามลำดับ

 

13_12_2020.png

 

----------------------------------------

ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเช้านี้ในหลายพื้นที่ของ สงขลา พัทลุงและปัตตานี

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 06.08 น. พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.สงขลา, พัทลุงปัตตานี รวมพื้นที่ความเสียหายมากกว่า 140,000 ไร่ โดยจังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่รับความเสียหายมากสุดถึง 62,499 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดพัทลุง 43,200 ไร่  และจังหวัดปัตตานี 34,481 ไร่
 

cm4_20201203_00_hv_2.jpg

cm4_20201203_00_hv_3_0.jpg

----------------------------------------

ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเช้านี้ในหลายพื้นที่ของ นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 วันที่ 3 ธันวาคม 63 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 150,000 ไร่ ซึ่งลดลงจากเดิม 50,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณการกระจายตัวของกลุ่มฝนจากข้อมูลดาวเทียมระบบ GSMAP เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 63 พบว่าบริเวณสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และกระบี่ มีปริมาณฝนตกหนัก 
 

cm4_20201203_00_hv_1.jpg

 

----------------------------------------

ดาวเทียม SENTINEL-1 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี กว่า 340,000 ไร่

ข้อมูลจากดาวเทียม sentinel-1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี สงขลา และพัทลุง กว่า 340,000 ไร่ โดยนครศรีธรรมราชหนักสุดกว่า 215,000 ไร่
 

s1a_iw_grdh_1sdv_20201201.jpg

 

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม SENTINEL-1 พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วน
ที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสกลนคร

ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 18.12 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี กว่า 19,000 ไร่
โดยพบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดหนองคาย กว่า 15,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน10112020.png

 

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม SENTINEL-1 พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 18.12 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  สูงกว่า 108,000 ไร่
โดยพบในพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุดที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 33,870 ไร่ และที่จังหวัด ศรีสะเกษ จำนวน 24,520 ไร่ ลองลงมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20,357 ไร่ ตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานโดยเฉพาะการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #mhesi  #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สุรินทร์ #ศรีสะเกษ #ร้อยเอ็ด #คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ

10112020_phaakh.png

 

 

 

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม SENTINEL-1 พบพื้นที่น้ำท่วมแถบ...นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์

ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พ.ย.63 เวลา 18.20 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  สูงกว่า 120,000 ไร่ โดยพบในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มากถึง 73,300 ไร่ มากสุดที่อำเภอพิมาย 16,052 ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31,046 ไร่ และสุรินทร์ 16,781 ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมตลิ่ง พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน  

20201109_flood.jpg

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed 2 พบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 130,000ไร่

ภาพจากดาวเทียมของเช้าวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง(สีฟ้า) ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมากว่า 126,000 ไร่ และบางส่วนของพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 10,000 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน
 

c4773c76-a58b-4102-bc99-89c230efc6bd.jpeg

----------------------------------------

 

ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 เช้าวันนี้

พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  เกือบ 5,000 ไร่ ในบางส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี  โดยพบพื้นที่นำท่วมมากที่สุดในอำเภอศรีมหาโพธิ 2,414 ไร่ รองลงมาพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี 1,255 ไร่ อำเภอประจันตคาม 732 ไร่  อำเภอศรีมโหสถ 299 ไร่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 267 ไร่ และอำเภอนาดี 27 ไร่ ตามลำดับ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน
 

cm1_20201105_04_hv.jpg

-------------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.25 น.

พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  กว่า 38,483 ไร่ ในจังหวัดปราจีนบุรี  โดยพบพื้นที่นำท่วมมากที่สุดใน อำเภอกบินทร์บุรี 16,748 ไร่ รองลงมา อำเภอศรีมหาโพธิ 12,095 ไร่  อำเภอประจันตคาม 6,054 ไร่ อำเภอนาดี 1,641 ไร่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 1,402 ไร่ และ อำเภอศรีมโหสถ 543 ไร่ ตามลำดับ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน rd2_20201104_rad2_63_0839_9790.jpg

 

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม ไทยโชต  ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.31 น.

แสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

th1_265_320321_20201103_033159_mss_2a.jpg

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) กว่า 4,000 ไร่ แบ่งเป็นบริเวณจังหวัดหนองคาย 3,573 ไร่ และจังหวัดอุดรธานี 481 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน
 

rd2_20201103_rad2_63_0839_9720_1.jpg

----------------------------------------

ภาพจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) กว่า 50,000 ไร่ แบ่งเป็นบริเวณจังหวัดนครราชสีมา 21,066 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี 18,569 จังหวัดขอนแก่น 8,837 ไร่ และจังหวัดชัยภูมิ 4,135 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่เกษตร และชุมชนในบางส่วน
 

rd2_20201103_rad2_63_0839_9720_2.jpg

----------------------------------------

จากสถานการณ์ที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง GISTDA ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 18.12 น.

พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า) บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมแล้วมากกว่า 55,000 ไร่ โดยจังหวัดอุดรธานี พบพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุดอยู่ที่ 20,550 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัด สกลนคร 18,138  ไร่  จังหวัหนองคาย 14,110 ไร่  และจังหวัดบึงกาฬ 2,969 ไร่ 
 

s1b_iw_grdh_1sdv_20201029_2.jpg

----------------------------------------

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 18.12 น

พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า) ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ 9,904 ไร่  โดยแบ่งออกเป็นอำเภอชุมพลบุรี 7,271 ไร่  อำเภอท่าตุม 1,213 ไร่ อำเภอปราสาท 496 ไร่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 924 ไร่ ในส่วนของ จังหวัดบุรีรัมย์พบพื้นที่น้ำท่วม  5,026 ไร่ ในอำเภอแดนดง 139 ไร่ อำเภอกระสัง 520 ไร่ อำเภอสตึก 4,367 ไร่ รวมพื้นที่ความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 14,930 ไร่ ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร  ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง  

s1b_iw_grdh_1sdv_20201029_1_1.jpg

----------------------------------------

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีน้ำท่วมขัง

จากสถานการณ์ที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง GISTDA ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.21 น. พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า) บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมแล้วมากกว่า 165,400 ไร่  โดยจังหวัดนครราชสีมายังครองอันดับหนึ่งที่พบพื้นที่น้ำท่วม 79,428 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์  31,776 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี 22,502 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ 13,860 ไร่ จังหวัดขอนแก่น 11,842 ไร่ ชัยภูมิ 4,345 ไร่ และจังหวัดสระแก้ว 1,737 ไร่  

20201028.jpg

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 26 ตุลาคม 2563

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 18.35 น พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า)ในพื้นที่บางส่วนดังนี้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14,363 ไร่ โดยพบมากที่สุดในเขตอำเภอพุนพิน 6,323 ไร่ , รองลงมาเป็นในเขตอำเภอบ้านนาเดิม 4,381 ไร่ และอำเภอเคียนซา 2,438 ไร่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและคลื่นลมแรง มีน้ำป่าไหลหลาก โดยส่งกระทบต่อที่อยู่อาศัยและประชาชนโดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร  ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง.
 

s1a_iw_grdh_1sdv_20201026.jpg

 

----------------------------------------

 

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 บันทึกภาพวันที่ 23 ตุลาคม 2563

แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้าเข้ม) อย่างเด่นชัดในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา โดยพบในอำเภอโชคชัย (18,121 ไร่) อำเภอพิมาย (15,431 ไร่) อำเภอโนนไทย (12,848 ไร่) อำเภอโนนสูง (6,363 ไร่) อำเภอชุมพวง (6,048 ไร่) และอำเภอปักธงชัย (4,362 ไร่) มวลน้ำเคลื่อนตัวจากปักธงชัย ไหลไปทางที่ต่ำตามลำน้ำคลองลำพระเพลิงไปทางทิศเหนือ เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำมูล

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำขังจากดาวเทียมได้ที่ flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #คุณค่าจากดาวเทียม

s_6783047.jpg

 

----------------------------------------

ปราจีนบุรี..!! แซงหน้าโคราช COSMO-SkyMed-4 ตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมขัง ของวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

หลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ล่าสุด..!! GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ใน 9 จังหวัด สูงถึง 110,433 ไร่ โดยเมื่อวันที่ 21 พบพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี 30,842 ไร่ ตามมาด้วย นครราชสีมา 28,815 ไร่ ชลบุรี 17,767 ไร่ สระแก้ว 8,550 ไร่ และฉะเชิงเทรา 6,631 ไร่ ส่วนวันที่ 22 พบบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 8,157 ไร่ ราชบุรี 6,032 ไร่ กาญจนบุรี 2,761 ไร่ และประจวบคีรีขันธ์ 878 ไร่

นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดยังคงมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่ปล่อยน้ำออกมาเพื่อเร่งระบายน้ำสำหรับเตรียมตัวรอรับพายุลูกใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้  โดยส่วนใหญ่มวลน้ำที่ยังคงท่วมอยู่ยังคงท่วมพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #ปราจีนบุรี #ชลบุรี #เพชรบุรี

20201021_0.jpg

20201022_0.jpg

 

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่20 ตุลาคม 2563  เวลา 17.47 น พบพื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า)ในพื้นที่บางส่วนดังนี้  จังหวัดนครราชสีมา  19,743 ไร่ โดยพบมากที่สุดในเขตอำเภอปักธงชัย 5,495 ไร่ , จังหวัดปราจีนบุรี 16,599 ไร่ พบมากสุดในอำเภอกบินทร์บุรี 11,175 ไร่ จังหวัดชลบุรี 15,644 ไร่ พบมากสุดในอำเภอพนัสนิคม 14,076 ไร่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,140 ไร่ พบมากสุดอำเภอพนมสารคาม 4,421 ไร่ และจังหวัดสระแก้ว 807 ไร่ โดยพบเฉพาะในอำเภอเมือง ทั้งนี้รวมพบพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจากข้อมูลดาวเทียม จำนวน 57,933 ไร่ โดยส่งกระทบต่อที่อยู่อาศัยและประชาชนโดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร  ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
.
อย่างไรก็ตาม  GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #ปราจีนบุรี #ชลบุรี #ฉะเชิงเทรา #สระแก้ว

thumbflood.png

----------------------------------------

COSMO-SkyMed-1 ตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 110,000 ไร่..!! ช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2563

จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ทำให้หลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ล่าสุด..!!  GISTDA วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06.16 น. ตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ใน 5 จังหวัด สูงถึง 111,460 ไร่ โดยจังหวัดนครราชสีมา ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดสูงถึง 74,739 ไร่  อันเนื่องมาจากอ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่แตกพัง ประกอบกับมวลน้ำมหาศาลจากลำน้ำต่างๆของคลองธรรมชาติในบริเวณท้ายเขื่อนลำพระเพลิงหลากเข้าท่วมพื้นที่ในหลายหมู่บ้าน หนักสุดจะเป็น 2 อำเภอ คือ โชคชัย 14,560 ไร่ และ ปักธงชัย 14,065 ไร่ ส่วนที่เหลือพบกระจายในหลายอำเภอ
.
นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี  20,371 ไร่ , ขอนแก่น 4,787 ไร่ ,   ชัยภูมิ 4,194 ไร่ และสระแก้ว 7,369 ไร่ โดยส่วนใหญ่มวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย พื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย
.
อย่างไรก็ตาม  GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #ปราจีนบุรี #เขื่อนลำพระเพลิง #ปราจีนบุรี

1.jpg

----------------------------------------

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ช่วงเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม 2563   เวลา 05.58 น.

จากสถานการณ์โคราช อ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย แตกพัง !! เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ไหลลงอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนล้นคันกั้นน้ำ ประกอบกับด้านข้างของคันกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำถูกน้ำกัดเซาะดินจนทำให้คันกั้นน้ำพังทลายเสียหาย จึงทำให้มวลน้ำไหลทะลักลงพื้นที่ด้านล่าง และไหลลงคลองลำพระเพลิง ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่  จากภาพถ่ายดาวเทียมพบ COSMO-SkyMed-1  ช่วงเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม 63 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี กว่า 54,000 ไร่ โดยพบพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา 41,580 ไร่ พบมากในเขตอำเภอปักธงชัย 14,537  ไร่  ในส่วนของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) 12,492 ไร่ พบมากในเขตอำเภอกบินทร์บุรี 9,599 ไร่  โดยส่งกระทบต่อที่อยู่อาศัยและประชาชนโดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร ร่วมถึงบริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย โดยปริมาณน้ำในลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำลำเชียงไกร และลุ่มน้ำลำพระเพลิงยังคงมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งจนทำให้มวลน้ำเข้าสมทบกันจึงทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
อย่างไรก็ตาม โดย GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #ปราจีนบุรี  #เขื่อนลำพระเพลิง #ปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่

cm1_20201019_00_hv.jpg

 

----------------------------------------

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 ช่วงเช้าของวันที่ 17 ตุลาคม 2563   เวลา 06.09 น.

พบพื้นที่น้ำท่วมขัง(สีฟ้า) ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว และปราจีนบุรี กว่า 24,500 ไร่ โดยพบพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา 12,713 ไร่ พบมากในเขตอำเภอ ปักธงชัย 9,794 ไร่  พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดสระแก้ว 7,455 ไร่ พบมากในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว 5,568 ไร่  และพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอ กบินทร์บุรี 4,356 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อยโดยในจังหวัดนครราชสีมา นั้นได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง   โดยมีลุ่มน้ำ ลำตะคอง ลุ่มน้ำลำเชียงไกร และลุ่มน้ำลำพระเพลิงที่ปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
อย่างไรก็ตาม โดย GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #นครราชสีมา #สระแก้ว #ปราจีนบุรี

3.jpg

2.jpg

thumbflood.png

 

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4  วันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 06.09 น.

พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4  ช่วงเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม 2563   พบพื้นที่น้ำท่วมขัง(สีฟ้า) ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กว่า 30,800 ไร่  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยพบมากสุดที่อำเภอเมืองเพชรบุรี กว่า 50% ของพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งหมด สาเหตุที่ปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องมาจาก บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรียังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงานพยายามช่วยกันระบายน้ำไปยังคลองระบายน้ำต่างๆเพื่อให้มวลน้ำไหลลงสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นการเกษตร รวมไปถึงในพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบุรี

อย่างไรก็ตาม โดย GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

20201016_0609_cosmo_skymed4.png

 

----------------------------------------

 

ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี...!! วันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ลดลงเหลือ 23,876 ไร่

  สถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมขังและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หลายหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ระบายไปยังคลองระบายน้ำ D.9 และระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำอีก 3 สาย ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเล ทำให้สถานการณ์ในเช้าวันนี้ดีขึ้นตามลำดับ จากเดิมท่วมครอบคลุมพื้นที่กว่า 78,000 ไร่ วันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือ 23,876 ไร่ โดยประมาณ

  GISTDA ติดตามและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์อย่างต่อเนื่อง พบว่า พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพดาวเทียมเมื่อวันที่ 10, 14 และ 15 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 6 อำเภอ พบพื้นที่น้ำท่วมขังลดลงในทุกอำเภอ โดยพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จากพื้นที่น้ำท่วมขัง 37,756 ไร่ ลดลงเหลือ 11,915 ไร่ อำเภอท่ายางจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 20,005 ไร่ ลดลงเหลือ 5,357 ไร่ อำเภอชะอำจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 12,362 ไร่ ลดลงเหลือ 3,659 ไร่ อำเภอบ้านลาดจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 2,535 ไร่ ลดลงเหลือ 496 ไร่ อำเภอบ้านแหลมจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 5,637 ไร่ ลดลงเหลือ 2,345 ไร่ และอำเภอเขาย้อยจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 835 ไร่ ลดลงเหลือ 104 ไร่

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ หากไม่มีพายุฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะทำให้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #เพชรบุรี #น้ำป่าไหลหลาก #คุณค่าจากดาวเทียม

landsat-8_phetchaburi_10-14-15.gif

----------------------------------------

GISTDA เผยภาพเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี

GISTDA เผยภาพเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม SENTINEL-1 ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (ภาพซ้าย) พบน้ำท่วมกว่า 78,400 ไร่ ในขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (ภาพขวา) พบพื้นที่น้ำท่วมลดลง (สีฟ้า) เหลือ 23,800 ไร่ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่พื้นที่ที่ติดกับบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังพบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นการเกษตร

โดย GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #mhesi #อว #เพชรบุรี #น้ำป่าไหลหลาก 

20201015_flood_phet-01.jpg

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 17.47 น
พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี

  GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง(สีฟ้า)ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี กว่า 10,000 ไร่ โดยพบในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รวม 9,195 ไร่  และในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 881 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากฝายแตกในหลายจุดของพื้นที่ตอนบนในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจนล้นอ่างเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียง และมวลน้ำรอการระบายลงสู่คลองพระสะทึงต่อไป ส่วนหนึ่งมวลน้ำที่ระบายได้ช้าเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #mhesi #อว #น้ำท่วม #น้ำท่วมขัง #สระแก้ว #ปราจีน #ฝนตก #13ตุลาคม

cosmo_skymed_1_20201013_1747.png

 

----------------------------------------

 

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 17.47 น
พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา

  GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563  พบพื้นที่น้ำท่วมขัง(สีฟ้า)ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา กว่า 18,500 ไร่ โดยพบในเขตอำเภอปักธงชัย 16,982 ไร่ และอำเภอวังน้ำเขียว 1,586 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย ส่วนหนึ่งเกิดฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำพระเพลิงจึงทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #เขื่อนลำพระเพลิง #ปักธงชัย #นครราชสีมา #โคราช #วังน้ำเขียว  #mhesi #อว
cm1_20201013_02_hv_1.jpg

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 ของวันที่ 12 ตุลาคม 2563  เวลา 06.16 น
พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนในบริเวณจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี

 

GISTDA วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 5,500 ไร่ แบ่งเป็น ในเขตอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 4,945 ไร่และในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 611 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย ส่วนหนึ่งเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยในบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่ง

GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #หลิ่นฟา #สระแก้ว #ปราจีนบุรี #mhesi #อว

thumbflood_2.png

 

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 ของวันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 05.53 น

พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนในบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร และบุรีรัมย์

โดยพบบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอบ้านด่าน ,ห้วยราช ,กระสัง ,สตึก และเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 15,343 ไร่ จังหวัดยโสธร ในอำเภอเมืองยโสธร และทรายมูล จำนวน 4,449 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเสลภูมิ ,อาจสามารถ ,โพนทอง และพนมไพร จำนวน 24,872 ไร่ และจังหวัดศรีสะเกษ ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ,ยางขุนน้อย ,พยุห์ ,ไพรบึง ,น้ำเกลี้ยง จำนวน 3,313 ไร่
ทั้งนี้รวมพบพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจำนวน 47,978 ไร่

GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #พายุโนอึล #mhesi #อว

20200922.jpg

----------------------------------------

 

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 19-20 กันยายน 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมทั้งประเทศ รวม 245,479 ไร่

โดยพบบริเวณจังหวัดสุโขทัยในอำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอเมืองสุโขทัย รวม 211,337 ไร่ และในจังหวัดพิษณุโลก ในอำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม รวม 34,142 ไร่ ส่วนในภูมิภาคอื่นๆยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #พายุโนอึล #mhesi #อว #คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ดูน้อยลง

119567727_10158385703561265_833533302323082761_o.jpg

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4
ของวันที่ 19 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 06.04 น.

ยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทาง GISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

thumbflood19.jpg

 

thumbflood19_1.jpg

 

thumbflood19_2.jpg

 

 

----------------------------------------

จากข้อมูลดาวเทียมในระบบ GSMAP

แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของฝน ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

เนื่องจากการติดตามสถาณการณ์ “พายุโนอึล” ที่เคลื่อนที่เข้าบริเวณประเทศไทย จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าว ทำให้เกิดปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องใน พบปริมาณฝนมากสุดบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับอิทธิร่วมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดปริมาณฝนในบางจังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ “พายุโนอึล” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

#จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #โนอึล #ปริมาณฝน #gistda

5dd562d5-e52f-459a-b3c0-71301975d883.jpeg

----------------------------------------

ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4

ของวันที่ 18 กันยายน 2563 เมื่อเวลา 17.47 น.

ยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทางGISTDA ยังใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

6673529e-0290-4b09-b4f8-6b68531948f5.jpeg

d9b9b730-d229-413f-b0ab-d3c1911307ba.jpeg

7a71f485-fb5f-44b6-b81b-9f122c566f5f.jpeg

 

 

ed7257ef-f693-4b86-be42-1465cb2a556b.jpeg

----------------------------------------

จากข้อมูลดาวเทียมในระบบ GSMAP

แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของฝนวันที่ 17 กันยายน 2563

เนื่องจากการติดตามสถาณการณ์ “พายุโนอึล” ที่กำลังเคลื่อนที่เข้าบริเวณประเทศไทย จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางจังหวัด เริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าว ทำให้เกิดปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง พบปริมาณฝนมากสุดบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  ในส่วนของพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับอิทธิร่วมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดปริมาณฝนมากในบริเวณจังหวัดพังงา

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ “พายุโนอึล” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

gsmap_ri1d_20200917_thailand.jpg

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วม 3 ช่วงปี (2554/2562/2563)

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วม 3 ช่วงปี (2554/2562/2563) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย.54 ภาพจากดาวเทียม Radarsat-1 แสดงให้เห็นปริมาณน้ำท่วมกว่า 600,000 ไร่ จากนั้นผ่านไป 8 ปี ภาพจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 พบปริมาณน้ำท่วมกว่า 250,000 ไร่  และล่าสุดปีนี้ ภาพจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ของวันที่ 10 ก.ย.63 พบปริมาณน้ำท่วมกว่า 65,000 ไร่  ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะบริเวณทุ่งรับน้ำบางระกำที่มีพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่น้ำท่วมขังในบริเวณแก้มลิง พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งไม่มีผลกระทบในภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

phaaphepriiybethiiyb_0.jpg

 

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม COSMO Skymed-2
10  กันยายน 2563

พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 66,309 ไร่ โดยพบในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 56,923 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย, กงไกรลาศ, คีรีมาศ, ศรีสำโรง และสวรรคโลก  ในส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 9,386 ไร่  ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก, บางระกำ และพรหมพิราม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่แก้มลิง ซึ่งไม่มีผลกระทบในภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร  ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

20200910_flood.jpg

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม COSMO Skymed-4

28  สิงหาคม 2563

  พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 110,517 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่แก้มลิง ซึ่งไม่มีผลกระทบในภาคการเกษตร แบ่งเป็นในเขตจังหวัดสุโขทัย 6 อำเภอ 42 ตำบล ประมาณ 85,000 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ 9 ตำบล ประมาณ 24,500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร โดยเริ่มมีการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบางระกำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ จังหวัดตอนล่าง

   ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

cm4_20200828_03_hv.jpg

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพไทยโชต (ดาวเทียม THEOS-1)

28 สิงหาคม 2563

   ให้เห็นกันชัดๆ ว่า มวลน้ำที่ยังคงท่วมขังในเขตจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ขณะนี้กำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า และจะมีการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบางระกำโมเดลอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่งบางระกำแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 200,000 ไร่ (ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ) ซึ่งถือเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่จะมาจากภาคเหนือตอนบน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ทางตอนล่าง

   ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

th1_20200828_1018_re.jpg

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม COSMO Skymed-1

27 สิงหาคม 2563

  พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 125,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่แก้มลิง ซึ่งไม่มีผลกระทบในภาคการเกษตร แบ่งเป็นในเขตจังหวัดสุโขทัย 6 อำเภอ 42 ตำบล ประมาณ 100,000 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ 9 ตำบล ประมาณ 25,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร โดยเริ่มมีการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบางระกำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ จังหวัดตอนล่าง

   ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

thumbflood_edit_270863.jpg

----------------------------------------

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม COSMO Skymed-2

25 สิงหาคม 2563 

   พบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) ในเขตจังหวัดสุโขทัย 4 อำเภอ 33 ตำบล รวมพื้นที่น้ำท่วม 62,665 ไร่ และ ที่จังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ 9 ตำบล รวมพื้นที่น้ำท่วม 10,816 ไร่ รวมทั้ง 2 จังหวัดพบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 77,461 ไร่ จากมวลน้ำที่ไหลมาจาก จ.แพร่ ได้ไหลลงสู่แม่น้ำยมใน จ.สุโขทัย จนทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

   นอกจากนี้ จะเห็นว่าพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 13,500 ไร่ แบ่งเป็นในพื้นที่ จ.สุโขทัยประมาณ 12,000 ไร่ และ จ.พิษณุโลกประมาณ 1,500 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่รับน้ำใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย/ อ.พรหมพิราม และทุ่งบางระกำใน จ.พิษณุโลก พื้นที่ข้าวส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้ว มีความพร้อมที่จะรับน้ำ

ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

20200825_0617_Cosmoskymed2.jpg

phuuenthiinamthwm_suokhthay_gif.gif

----------------------------------------

 

ข้อมูลการกระจายตัวของฝน

วันที่ 22 ส.ค. 2563

   การติดตามจากข้อมูลดาวเทียม จะเห็นว่า ปริมาณฝนเริ่มลดลง แต่ยังมีฝนในพื้นที่ จ.แพร่ วันนี้ถ้าไม่มีฝนหนัก สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติครับ ส่วนน้ำที่ท่วมใน จ.น่าน เริ่มลดลงตามลำดับ ซึ่งน้ำทั้งหมดนี้จะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ต่อไป โดยจะไม่กระทบกับพื้นที่ตอนล่างแน่นอนครับ สำหรับน้ำจาก จ.พะเยา จ.แพร่ (ลุ่มน้ำยม) จะไหลลงมาที่ จ.สุโขทัย ในอีก 1-2 วันนี้ ยังไงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่แก้มลิงบางระกำรองรับ เพื่อไม่ให้พื้นที่ตอนล่างได้รับผลกระทบ และจากการติดตามข้อมูลด้านเกษตรพบว่าในพื้นที่บางระกำมากกว่าร้อยละ 80 พร้อมรับน้ำเข้าทุ่งทั้งนี้ GISTDA ยังคงติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป และจากการติดตามข้อมูลดาวเทียมและแผนที่อากาศ ยังไม่พบแนวโน้มการเกิดพายุลูกใหม่ใน มหาสมุทรที่จะส่งผลกระทบกลับไทยครับ

20200822_rain.jpg

----------------------------------------

 

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม COSMO Skymed-1

วันที่ 22 สิงหาคม 2563

   พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วน (สีฟ้า) ในเขตจังหวัดน่าน 3 อำเภอ 17 ตำบล รวมพื้นที่น้ำท่วม 16,661 ไร่ และ ที่จังหวัดแพร่ 2 อำเภอ 11 ตำบล รวมพื้นที่น้ำท่วม 5,535 ไร่ รวมทั้ง 2 จังหวัดเป็น 22,196 ไร่ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อันเนื่องมาจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย

   และจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 โดย GISTDA พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบกว่า 15,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าวของจังหวัดน่านในอำเภอภูเพียง เมืองน่าน และเวียงสา รวม 6,902 ไร่ และจังหวัดแพร่ ในอำเภอเมืองแพร่ และสอง รวม 8,320 ไร่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จิสด้า ยังคงเฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปให้กับหน่วยปฏิบัติเพื่อได้ใช้วางแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th หรือ http://gmos.gistda.or.th/

20200822_0612_cosmoskymed1.jpg

20200822_0612_rice.jpg