• ภาษาไทย
  • English

แชร์ข้อมูล=หยุดเชื้อ COVID-19

แชร์ข้อมูล=หยุดเชื้อ COVID-19

ทุก "ข้อมูล" คือความสำคัญที่จะสามารถช่วยชีวิตคนจำนวนมากได้ในยามวิกฤต

คุณค่าและพลังของข้อมูล เมื่อถูกนำมาได้อย่างถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา พร้อมกับมีระบบจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือสังคมอย่างมหาศาล