• ภาษาไทย
  • English

พิชิต COVID กับภารกิจภูมิสารสนเทศ

พิชิต COVID กับภารกิจภูมิสารสนเทศ

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดการกับโควิด19 ก็คือ “ภูมิสารสนเทศ”

เรามาดูกันนะครับว่า “ภูมิสารสนเทศ” มีความสำคัญอย่างไร? และจิสด้าเข้าไปมีบทบาทอะไรกับภารกิจนี้? ไปชมกันครับ