• ภาษาไทย
  • English

ผสทอภ. ร่วมหารือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่

ผสทอภ. ร่วมหารือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ จิสด้า นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมทีม เข้าพบ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการบูรณาการ เชื่อมโยง ข้อมูล องค์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่ สวัสดิการที่เป็นธรรม ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มแรงงาน และคุณภาพชีวิตของแรงงานในทุกมิติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน