• ภาษาไทย
  • English

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน เม.ย.63)

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน เม.ย.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าวเดือนเมษายน 63 รวมทั้งหมด ...132.. ครั้ง แบ่งเป็น

 

1.จุดความร้อน ไฟป่า หมอกควัน

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/959197
https://siamrath.co.th/n/72427
https://mgronline.com/local/detail/9620000032072
https://www.matichon.co.th/politics/news_1432423
https://www.thaipost.net/main/detail/32704
https://www.voicetv.co.th/read/_3IWX2kCI
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19698

2.จิสด้าวิเคราะห์ผักตบชวา ( 59 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/409063

ออนไลน์
https://www.innnews.co.th/politics/news_637990/
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000034692
https://headtopics.com/th/360936343618358231852-12238263
https://www.dailynews.co.th/politics/766967
https://www.mcot.net/viewtna/5e90361ae3f8e40af842f14a
http://www.voicetv.co.th/read/cFeZAPq_y
https://news.thaipbs.or.th/content/290963
https://www.naewna.com/local/485654
https://www.mcot.net/viewtna/5e93ec1be3f8e40af142d5b7
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200413144917134
https://www.matichon.co.th/politics/news_2136854
https://www.thairath.co.th/news/politic/1819186
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7...
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3938941
https://www.share2trade.com/?mod=news&file=view&id=7333
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875944
https://www.ryt9.com/s/prg/3114512
https://www.ryt9.com/s/prg/3115301
https://www.newsplus.co.th/189054
https://www.nationtv.tv/main/content/378770821/
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000039996
https://www.thaitimenews.com/content/12530
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0...
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877654
https://www.ryt9.com/s/iq01/3118294
http://www.opt-news.com/news/10379
https://www.innnews.co.th/politics/news_656449/
https://www.dailynews.co.th/politics/770811
https://www.lapluangprangchannel.com/?p=46297
https://www.nationtv.tv/main/content/378772641/
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_4010063
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424113115420
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424130540482
https://www.matichon.co.th/politics/news_2154870
https://www.naewna.com/politic/488638
https://www.pattayamail.com/coronavirus/thai-dpm-orders-water-hyacinth-e...
https://news.ch7.com/detail/409063
http://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG200424170402652
https://mgronline.com/politics/detail/9630000043276
https://www.konkao.net/read.php?id=39354
https://www.ryt9.com/s/prg/3118969
https://www.mcot.net/viewtna/5ea7f749e3f8e40af1434bef
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4034107
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000044538
https://today.line.me/th/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0...
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1244541
https://www.posttoday.com/politic/news/622092
https://www.lapluangprangchannel.com/?p=46678
http://www.voicetv.co.th/read/pDTvmyCQA
https://www.onbnews.today/post/ob/26426?fbclid=IwAR3mPQ3UUNLPBB47LcNNQqk...
https://www.facebook.com/NBT2HDTV/photos/a.265543370130047/4005288166155...
https://www.facebook.com/POLThaiPBS/photos/a.1710948219123449/2590793784...
https://www.facebook.com/ucdnews/posts/265779508146341?__tn__=K-R

หนังสือพิมพ์
นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 เม.ย.63
นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 เม.ย.63
นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 11 เม.ย.63
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 12 เม.ย.63
นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 25 เม.ย.63
https://drive.google.com/drive/folders/1H_UVbBm5Q90V1G5jAvWavOvUk9ngwN3_