• ภาษาไทย
  • English

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน มี.ค.63)

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน มี.ค.63)

news2020-17.png

 

  สรุปเดือนมีนาคม 63 รวมทั้งหมด ...111.. ครั้ง แบ่งเป็น

 

1. ประเด็นทางสังคมและทรัพยากร จำนวน ..99.. ครั้ง

2. ประเด็นเกษตรเชิงพื้นที่ จำนวน ..1.. ครั้ง

3. ประเด็นทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ จำนวน .2.. ครั้ง

4. ประเด็นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ จำนวน ..4.. ครั้ง

5. ประเด็นการศึกษาและเยาวชน จำนวน .5.. ครั้ง

ประกอบด้วย ...
1.Hotspot ( 62 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/398619
ช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/399773
ช่อง 3 https://news.bectero.com/news/176820 นาทีที่ 0.50
ช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/400797

ออนไลน์
https://www.77kaoded.com/content/1361981
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7329
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7348
https://news.ch7.com/detail/398619
https://www.youtube.com/watch?v=OLI7rj9YuzE
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7355/...
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7361
https://region3.prd.go.th/topic/news/4663
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1873329/good-weather-helps-...
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=737
https://news.ch7.com/detail/399773
https://www.cm108.com/w/23268/
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7386
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7390
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7398/...
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1293484
https://region3.prd.go.th/topic/news/5176
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200314120949313
https://www.amarintv.com/news-update/news-27858/505844/
https://mgronline.com/local/detail/9630000025759
https://www.fm91bkk.com/-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E...
https://www.cm108.com/w/23742/
https://www.matichon.co.th/region/news_2056258
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7403/...
https://www.naewna.com/local/479492
https://news.bectero.com/news/176820
http://www.hedlomnews.com/?p=40402
https://www.muanchononlinenews.com/102343
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7411/...
https://www.youtube.com/watch?v=bKs3_vMcmgo
https://greennews.agency/?p=20493
http://www.hedlomnews.com/?p=40654
https://www.khmerload.com/news/120427
https://mgronline.com/local/detail/9630000030537
https://voicetv.co.th/read/mAOIB6224
https://www.matichon.co.th/region/news_2088969
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88...
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2...
http://www.hedlomnews.com/?cat=24
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1886415/chiang-mai-air-poll...
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8...
https://www.sanook.com/news/8063154/
https://siamrath.co.th/n/142223
https://www.thaipost.net/main/detail/61069
http://www.todayhighlightnews.com/2020/03/blog-post_828.html
http://guruchiangmai.com/?p=8259
https://respromasks.com/2020/03/26/chiang-mai-air-pollution-hits-dire-le...
https://today.line.me/th/pc/article/%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5...
https://greennews.agency/?p=20604
https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20200329/page/1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1888915/air-quality-in-nort...
http://www.hedlomnews.com/?p=40810
https://www.facebook.com/116228149815098/photos/pcb.203368341101078/2033...
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200331182223766
https://www.youtube.com/watch?v=mrE1xdbZLcQ
http://www.kaokrai.com/310363-2/

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 มี.ค.63
https://drive.google.com/drive/folders/11EOyELHslGfTJdX17Kzm-_-vBpU93whl

2.EEC ( 2 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง TNN https://www.youtube.com/watch?v=LU2XelVK9LM&feature=youtu.be
ออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=LU2XelVK9LM&feature=youtu.be

3.PM 2.5 ( 5 สื่อ)
ออนไลน์
http://www.hedlomnews.com/?cat=24
https://www.facebook.com/mthaidotcom/photos/pcb.10158641535625676/101586...
https://greennews.agency/?p=20532

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 มี.ค.63
ข่าวสด  ฉบับวันที่ 28 มี.ค.63
https://drive.google.com/drive/folders/11EOyELHslGfTJdX17Kzm-_-vBpU93whl

4.สุวรรณภูมิ ( 4 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.banmuang.co.th/news/region/182380
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_611990/
https://www.77kaoded.com/content/1363880
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88...

5.ใบร่วงในยางพารา ( 2 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.mcot.net/viewtna/5e61d233e3f8e40af841f908
https://www.komchadluek.net/news/agricultural/421249

6.MOU ( 6 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=zoj64e5CoxU&feature=youtu.be
https://youtu.be/VLHO02_KGBc
https://www.dailynews.co.th/education/763408
https://mgronline.com/science/detail/9630000026962
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/03/17/entry-1
https://www.youtube.com/watch?v=XQFz3dOO7c0

7.บั้งไฟ GISAVIA ( 11 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/400336
ออนไลน์
https://siamrath.co.th/n/138674
https://www.facebook.com/1630196680644452/posts/2436177163379729/
https://www.youtube.com/watch?v=xcJmC8LxQP4
https://news.ch7.com/detail/400336
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/03/13/entry-1
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%94...
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871243

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 มี.ค.63 (บั้งไฟ)
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 มี.ค.63 (บั้งไฟ)
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 มี.ค.63 (บั้งไฟ)
https://drive.google.com/drive/folders/11EOyELHslGfTJdX17Kzm-_-vBpU93whl

8.ไฟป่าดอยสุเทพ ( 14 สื่อ)
โทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=PzuZnEH0Bbk&fea