• ภาษาไทย
  • English

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ก.พ.63)

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ก.พ.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
รวม 129 สื่อ

 

1.ไฟป่าภูกระดึง ( 34 สื่อ)
โทรทัศน์
https://www.mcot.net/viewtna/5e4aa7cee3f8e40af941bafe
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8...
https://news.bectero.com/news/172163
https://news.bectero.com/news/172123
https://www.youtube.com/watch?v=wVlAJgcf2XU
https://youtu.be/gbwkfFm9ecU  นาทีที่ 0.50

ออนไลน์
https://ngthai.com/science/27026/wildfire/
https://news1live.com/detail/9630000015998
https://mgronline.com/science/detail/9630000015998
https://www.mcot.net/view/L_rxEkN
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/18/entry-1
https://workpointnews.com/2020/02/18/01-41/
https://www.dailynews.co.th/politics/758226
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96...
https://news.thaipbs.or.th/content/289032
https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8...
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7284
http://www.voicetv.co.th/read/YpMcfEVaE
https://www.mcot.net/viewtna/5e4aa7cee3f8e40af941bafe
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200217185025440
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8...
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%94...
https://thai.ac/news/show/398918
https://www.facebook.com/permalink.php?id=253609038076576&story_fbid=259...
https://news.bectero.com/news/172163
https://news.bectero.com/news/172123
https://www.youtube.com/watch?v=wVlAJgcf2XU

หนังสือพิมพ์
นสพ.ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 18 ก.พ.63
นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 18 ก.พ.63
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 ก.พ.63
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 ก.พ.63    (อีก 1 คอลัมน์)
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 19 ก.พ.63
นสพ.มติชน กรอบบ่าย ฉบับวันที่ 19 ก.พ.63
https://drive.google.com/drive/folders/1FuGGhAFQ25XTKP0PgKx-DigjKjWJjj8S

วิทยุ
https://www.facebook.com/news1005fm/videos/601647964022559/

 

2.แนวป้องกันไฟป่า ( 7 สื่อ)
ออนไลน์
https://mgronline.com/science/detail/9630000012465
https://siamrath.co.th/n/131199
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2860920437306428&id=13558146...
https://www.mcot.net/view/eLj7mB2
https://region3.prd.go.th/topic/news/3949

หนังสือพิมพ์
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 7 ก.พ.63
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.พ.63
https://drive.google.com/drive/folders/1FuGGhAFQ25XTKP0PgKx-DigjKjWJjj8S

 

3.PM 2.5  ( 4 สื่อ)
ออนไลน์
http://www.voicetv.co.th/read/tdhqHK9Sg
https://www.naewna.com/local/472879
https://region3.prd.go.th/topic/news/3949
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/24/entry-1

 

4.HOTSPOT  ( 25 สื่อ)
โทรทัศน์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=618831515343267&id=583704521... นาทีที่ 28.46
https://news.ch7.com/detail/397307 นาทีที่ 2.27

ออนไลน์
https://region3.prd.go.th/topic/news/3287
https://region3.prd.go.th/topic/news/3287
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1858274/blazes-continue-to-...
https://siamrath.co.th/n/133194
https://www.kaset1009.com/th/articles/182241-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9...
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7284
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7314
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7292/...
https://region3.prd.go.th/topic/news/3685
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200222110513993
https://siamrath.co.th/n/134603
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=618831515343267&id=583704521...
http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=7316
https://news.ch7.com/detail/397307
https://region3.prd.go.th/topic/news/4012
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7320/...
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200228154244873

หนังสือพิมพ์
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 14 ก.พ.63
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 15 ก.พ.63
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ.63
https://drive.google.com/drive/folders/1FuGGhAFQ25XTKP0PgKx-DigjKjWJjj8S

 

5.สื่อรักวาเลนไทน์ด้วยคุณค่าดาวเทียม  ( 2 สื่อ)
ออนไลน์
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/14/entry-1
https://siamrath.co.th/n/132569

 

6.ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI)  ( 2 สื่อ)
ออนไลน์
https://siamrath.co.th/n/132553
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/13/entry-1

 

7.อุตสาหกรรมอวกาศ  ( 3 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865148

หนังสือพิมพ์
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 ก.พ.63
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ก.พ.63
https://drive.google.com/drive/folders/1FuGGhAFQ25XTKP0PgKx-DigjKjWJjj8S

 

8.MOU  ( 5 สื่อ)
ออนไลน์
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/14/entry-2
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200213160800092
https://siamrath.co.th/n/132662
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1970732
https://mgronline.com/science/detail/9630000014914

 

9.รถยนต์ไร้คนขับ  ( 10สื่อ)
โทรทัศน์
https://news.bectero.com/news/173432
https://www.facebook.com/3mitinews/videos/778492942673122/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=641&v=WNaxb4dUNcI&feature=em...
ออนไลน์
https://www.salika.co/2020/02/20/salika-news-vol-51-63/
https://mgronline.com/science/detail/9630000017324
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/02/20/entry-1
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867492
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99...
http://sharkshows.tv/gistda-micro-ev/

หนังสือพิมพ์
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ.63
https://drive.google.com/drive/folders/1FuGGhAFQ25XTKP0PgKx-DigjKjWJjj8S

 

10.ไฟป่าตราด ( 16 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.facebook.com/NationalGeographicThailand/posts/10163241353725038
http://www.chiangraifocus.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7309/...
https://news.bectero.com/news/173432
https://news.bectero.com/news/173530
https://www.ejan.co/news/5e54d5866fa30
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG2002261...
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94...
https://mgronline.com/science/detail/9630