• ภาษาไทย
  • English

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ม.ค.63)

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ม.ค.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
รวม 29 สื่อ

 

1. ภัยแล้ง ( 6 สื่อ)

โทรทัศน์
https://news.ch7.com/detail/387549

ออนไลน์
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861549?utm_source=tiein&utm_m...

หนังสือพิมพ์
นสพ.ข่าวสด ฉ.7 ม.ค.63
นสพ.ข่าวสด ฉ.8 ม.ค.63
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉ.10 ม.ค.63
https://drive.google.com/drive/folders/1BalwW6JtqILCl0Kx-clGdNPjbsT8zpb4

วิทยุ
https://www.facebook.com/news1005fm/videos/843433899445363/?tn-str=k*F

 

2.คลื่นทะเล ( 2 สื่อ)
ออนไลน์
https://siamrath.co.th/n/124675
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2786927611372378&id=13558146...

 

3.น้ำเค็มหนุน ( 2 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3332247
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_262175
 

4.ไฟป่า หมอกควัน ( 4 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.springnews.co.th/thailand/598821
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861398?utm_source=category&ut...
http://region3.prd.go.th/topic/news/1113
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200115154737086

 

5. วันเด็ก ( 6 สื่อ)
ออนไลน์
https://siamrath.co.th/n/125657
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2800485700016569&id=13558146...
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/01/10/entry-1
https://www.cotrpro.com/2020/01/10/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a7%...
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%94...
https://mgronline.com/science/detail/9630000002658

 

6.PM 2.5 ( 1 สื่อ)
โทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=5GCXnvkxgiw
ออนไลน์
https://northernnewsthailand.com/news/31024
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ฉ. 15 ม.ค.63
https://drive.google.com/drive/folders/1BalwW6JtqILCl0Kx-clGdNPjbsT8zpb4

 

7.ไฟป่าออสเตรเลีย  ( 1 สื่อ)
ออนไลน์
สรุปข่าว ตั้งแต่ 1-31 ม.ค.63  รวม 20 สื่อ

 

8. ดาวเทียมติดตามการปลูกพืช (1 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.parliament.go.th/News_Hot/news/news_detail.php?prid=627767