• ภาษาไทย
  • English

“หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เยี่ยมชมดูงานภารกิจด้านสมุทรศาสตร์”

“หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เยี่ยมชมดูงานภารกิจด้านสมุทรศาสตร์”

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นนายเรือ โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทางด้านสมุทรศาสตร์  รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ชายฝั่ง ทั้งนี้ นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ  โดยมี นางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล   ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่คณะดังกล่าวด้วย