• ภาษาไทย
  • English

เปิดแล้ว..!!! สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิล

เปิดแล้ว..!!! สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิล

     17 มกราคม 2563 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมพิธีเปิดสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่น กับ (สจล.)

     สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง สร้างขึ้นเพื่อตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ โดยที่ตั้งของวิทยาเขตนั้นอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก เป็นตำแหน่งที่มีการคาดการณ์ทางทฤษฎีว่าพลาสมาบับเบิลจะก่อตัวขึ้น ทำให้พื้นที่นี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่จะรบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้การนำทางและการสื่อสารผ่านดาวเทียมแย่ลง ด้วยเหตุนี้การตรวจจับและพยากรณ์พลาสมาบับเบิลอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าการตรวจจับพลาสมาบับเบิลอย่างสม่ำเสมอด้วยสถานีเรดาร์แห่งนี้ จะนำมาสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่แม่นยำ ทั้งในด้านการเกษตร การก่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย