• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมกับ AIRBUS หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย

GISTDA ร่วมกับ AIRBUS หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. ให้การต้อนรับคุณ Olivier Chalvet Head of South East Asia (North) Defence and Space activities AIRBUS เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ผ่านการอบรม การทำ Workshop การฝึกงาน หรือการทำงานวิจัยในหลักสูตร ด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GI) และการบินและอวกาศ (Aerospace) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยมี AIRBUS เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมการผลักดันในด้านวิจัย และนวัตกรรรมการบินและอวกาศในประเทศไทยต่อไป