• ภาษาไทย
  • English

ภาพจากดาวเทียมพบคราบน้ำมันเตาลอยในทะเลกว่า 20,000 ลิตร จากกรณีเรือ Golden Bridge 2 จมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพจากดาวเทียมพบคราบน้ำมันเตาลอยในทะเลกว่า 20,000 ลิตร จากกรณีเรือ Golden Bridge 2 จมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา

จากกรณีเรือ Golden Bridge 2 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเตาจมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้ผลจากการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เรือน้ำมันเตารั่ว บริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา จากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed ในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธ.ค. 62 จากตำแหน่งของคราบน้ำมันในวันที่ 4 ธ.ค. 62 ร่วมกับข้อมูลกระแสน้ำสุทธิจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง พบว่าครบน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 5 ก.ม. ห่างจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ จิสด้า ได้นำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

csk_oil_20191204_trajectory.jpg

_____________________________________________________________________________________

 

จากกรณีเรือ Golden Bridge 2 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเตาจมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้ผลจากการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เรือน้ำมันเตารั่ว บริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา จากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. พบว่ายังคงหลงเหลือคราบน้ำมันอยู่ในทะเลเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากจำแหน่งที่เรือจม ทั้งนี้ จิสด้า ได้นำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

csk_oil_20191204.jpg

 

_____________________________________________________________________________________

 

จากกรณีเรือ Golden Bridge 2 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเตาจมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยพบคราบน้ำมันเตาลอยในทะเลกว่า 20,000 ลิตร

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2A บันทึกภาพวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.41 น. ทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลกระแสน้ำสุทธิจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อติดตามสถานการณ์และทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันดังกล่าว  พบคราบน้ำมันฯ เป็นทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากตำแหน่งเรือ Golden Bridge 2 ที่ล่มกลางทะเล (วงกลมสีแดง) และมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วเฉลี่ย 0.33 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจิสด้ายังคาดการณ์ต่อไปว่า คราบน้ำมันฯ ยังคงลอยอยู่กลางอ่าวไทย โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกในรัศมีประมาณ 15 กิโลเมตร จากตำแหน่งเรือจม ทั้งนี้ จิสด้า ได้นำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

s2a_20191203_1041_oilspillcoastalradar_0.jpg