• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า ร่วมงานเปิดสถานีเรดาร์ตรวจสภาพอวกาศแห่งแรกของไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรฯ

จิสด้า ร่วมงานเปิดสถานีเรดาร์ตรวจสภาพอวกาศแห่งแรกของไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรฯ

วันก่อนจิสด้า โดย ดร.คิม สิทธิพร ชาญนำสิน นักวิจัยชำนาญการด้านกลศาสตร์วงโคจร ได้มีโอกาสร่วมงานเปิดสถานีเรดาร์ตรวจสภาพอวกาศแห่งแรกของไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของ สจล. กับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่น

   ดร.คิม เล่าให้เราฟังว่า เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก ซึ่งจะส่งผลความแปรปรวนได้สูงกว่าบริเวณนอกเส้นศูนย์สูตร ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของพลาสมาบับเบิล ที่ส่งผลกระทบทำให้ GNSS เกิดความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งจะกระทบกับเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูงของการระบุตำแหน่ง เช่น ระบบนำทางและอากาศยานไร้คนขับ ระบบ smart farming หรือ ระบบขนส่งอัจฉริยะที่ใช้ระบบ GNSS เป็นพื้นฐาน ดังนั้น สถานีเรดาร์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและวิจัยการเกิดพลาสมาบับเบิล และต่อยอดพัฒนาเพื่อชดเชยความคาดเคลื่อนของระบบ GNSS นอกเหนือจากนี้ สจล. ยังมีแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน GNSS และ space weather เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ จัดอบรม การจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมแก่เยาวชน คณาจารย์ และนักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   ทั้งนี้ ดร.คิม เห็นว่า สถานีเรดาร์ตรวจสภาพอวกาศ ของ สจล. จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย เพราะประเทศไทยใช้ประโยชน์จากระบบ GNSS รวมไปถึงจิสด้าเองก็ใช้ระบบนี้มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ และในอนาคตอันใกล้สถานีจะช่วยยกระดับองค์ความรู้และอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ GNSS ของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

ขอขอบคุณ ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน สำหรับข้อมูลดีๆ ที่แบ่งปันครับ

Tags: