• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม (Precision Air) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม (Precision Air) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/09/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ