• ภาษาไทย
  • English

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 8 / 2562 ในหัวข้อ“ AIP กับการเปลี่ยนแปลงน่าน “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 8 / 2562 ในหัวข้อ“ AIP กับการเปลี่ยนแปลงน่าน “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 จิสด้าจัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้าครั้งที่ 8 /2562

          ในหัวข้อ “AIP กับการเปลี่ยนแปลงน่าน” ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิศักดิ์  หมูคำหล้า นักภูมิสารสนเทศ และ คุณธานี  คามเขต  นักวิชาการเผยแพร่ มาร่วมพูดคุยและเล่าถึงการใช้ AIP ลงไปพัฒนา และดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน ทำให้ได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AIP มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน