• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน BEDO ครบรอบ 12 ปี

จิสด้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน BEDO ครบรอบ 12 ปี

          จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน): BEDO ภายใต้แนวคิด “Move forward together” “ก้าวไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ หน้าธนาคารกสิกรไทย ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 1
          ภายในงาน จิสด้านำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามป่าครอบครัวและไม้มีค่า ประกอบด้วย โครงการป่ารายแปลง 31 จังหวัด และโครงการพัฒนาแอพลิเคชันไม้มีค่า  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงาน