• ภาษาไทย
  • English

สถานการณ์เพาะปลูกข้าวกับผลกระทบจากภัยแล้ง

สถานการณ์เพาะปลูกข้าวกับผลกระทบจากภัยแล้ง

จากที่ GISTDA ได้ทำการตรวจสอบด้วยดาวเทียมพบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าว ณ ปัจจุบันของปีนี้อยู่ที่ 11 ล้านไร่ ซึ่งลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอยู่ประมาณ 23 ล้านไร่โดยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เนื่องจากมีฝนตกน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมนี้สภาวะฝนจะกลับมาเป็นปกติ

timeline_20190720_102123.jpg