• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019

จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019

          เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 จิสด้า นำโดย นายตติยะ  ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019 จัดขึนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน
               ภายในงาน จิสด้าได้รวบรวมเนื้อหาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการช่วยพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการนำ Application และ Solution ที่ช่วยพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคม และระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม 5D Visualization มาจัดแสดงภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก