• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS

จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS

          เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี RS และ GIS ด้านการเกษตรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีนางสาวสวรรพร หิรัญธนยรัศมี นักภูมิสารสนเทศ และ นางสาวอิสรินทร์ คล่องแคล่ว นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของจิสด้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน สำหรับบูธนิทรรศการของจิสด้าได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก การจัดนิทรรศการดังกล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่