ประกวดราคาซื้อ Fixture สำหรับทดสอบมาตรฐานด้าน Mechanical กับเครื่อง UTM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ-ระยะที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127099788 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
11/12/2018
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่: 
28/12/2018