• ภาษาไทย
  • English

ป.ป.ช. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ จิสด้า ในฐานะองค์กรที่ทำคุณงามความดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ป.ป.ช. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ จิสด้า ในฐานะองค์กรที่ทำคุณงามความดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี และพิธีมอบรางวัล “NACC Award 2018” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2560 ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ให้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เพื่อแสดงว่าจิสด้าได้ทำคุณงามความดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการจิสด้า เป็นตัวแทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีดังกล่าว

Tags: