• ภาษาไทย
  • English

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 พื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 พื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.56 น.

 

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ลดลงเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงสูง อยู่ในระดับเฝ้าระวัง ตลอดแนวลำน้ำ”

 

ในส่วนของ สทอภ. ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ยังคงต้องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ จากเว็บไซต์  http://gistdaportal.gistda.or.th/water/

cm1_20180922_03_hv_2.jpg