• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed-2  “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา” จากการติดตามปริมาณน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีปริมาณน้ำสูงและล้นตลิ่งในบางพื้นที่ สถานการณ์น้ำที่ต้องติดตาม คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล และเขื่อนนฤบดินทรจินดา หากมีฝนเติมลงมาในช่วงนี้ คาดว่าสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมจะมีแนวโน้มทรงและลดลงเล็กน้อย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 การระบายน้ำออกทะเลจะทำได้น้อยลงเรื่อยๆ จนถึงปลายเดือนนี้

จิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ยังคงต้องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามระบบ PORTAL สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ลุ่มน้ำปราจีน นครนายก บางปะกง แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ จากเว็บไซต์  http://gistdaportal.gistda.or.th/water/

 

cm2_20180921_04_hv_topo.jpg

cm2_20180921_04_hv.jpg