• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าคาดการณ์ที่มาของขยะทะเลชายหาดบางแสน พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

จิสด้าคาดการณ์ที่มาของขยะทะเลชายหาดบางแสน พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ผลการวิเคราะห์คาดการณ์ที่มาของขยะทะเล บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

gmas_trajectory_22-24-07-2018_map.jpg

จากกรณีพบขยะถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):  สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์หาที่มาของขยะทะเล ด้วยข้อมูลกระแสน้ำสุทธิจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง วิเคราะห์แบบตรวจสอบย้อนกลับ (Trajectory backtrack) ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิเคราะห์พบว่า ขยะทะเลลอยมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชายหาดบางแสน ด้วยความเร็วประมาณ 0.4 กิโลเมตรต่อช่อโมง ซึ่งคาดว่าแหล่งที่มาของขยะทะเลเหล่านี้น่าจะมาจากบริเวณตั้งแต่เขตเทศบาลนครแหลมฉบังจนขึ้นมาถึงบริเวณทางตอนใต้ของหาดบางแสน ดังภาพ