• ภาษาไทย
  • English

กาญจนบุรี ใครบอกว่าจะมีแต่ที่เที่ยวอย่างเดียว พวกคุณพลาดแล้ว...

กาญจนบุรี ใครบอกว่าจะมีแต่ที่เที่ยวอย่างเดียว พวกคุณพลาดแล้ว...

   วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลชุมชนป่าเขามุสิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้พาทีมงานตะลุยป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อตรวจวัดการกักเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิต และได้ลงมือวัดแปลงในพื้นที่ป่ากันแบบตัวต่อตัว 555 ทั้งขุด เจาะ ตอก ปัก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และที่สำคัญไปกว่านั้น ทำให้เราได้ทราบว่าการเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิต สามารถประยุกต์ให้เกิดมูลค่าในอนาคตได้ รวมถึงให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามนะครับ...