• ภาษาไทย
  • English

ภาพจากดาวเทียม แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

ภาพจากดาวเทียม แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

3e7e3c16-7494-447f-88d5-71bf82abd86d.jpeg

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้าเปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinal-1 แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย โดยพื้นที่สีฟ้าแสดงให้เห็นถึงน้ำในทุ่งที่อยู่ระหว่างการทำนา และพื้นที่น้ำขังจากภาวะฝนตกตามปกติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และพื้นที่ชมพู (วงรีสีเหลือง) แสดงให้เห็นบริเวณที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางจิสด้าได้ส่งข้อมูลให้กับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในบริหารจัดการต่อไป

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพได้ที่ http:// flood.gistda.or.th