• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

กลับมาอีกครั้ง ! CANSAT Thailand 2018

กลับมาอีกครั้ง ! CANSAT Thailand 2018

36388727_189347938576761_1593136075985911808_n.jpg

กลับมาอีกครั้ง ! CANSAT Thailand 2018

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าแข่งขันฯ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

เปิดรับใบสมัคร 16 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
cansat@nstda.or.th
www.nstda.or.th/cansat
โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1414

วันที่ของประกาศ: 
Friday, 29 June 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: